Ικαριακοί σύλλογοι με έδρα το εξωτερικό

Club Ikaria – Ελβετία
Σταύρος Ραντάς (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Canton of Ticino Switzerland
τηλ: 0041794232561
email: club-ikaria@ikarianet.gr
Αναρτήσεις συλλόγου →
Panicarian Brotherhood of Australia INC “ICAROS” (Adelaide)
24 Arthur Str, Unley SA 5061
Atheras (Philadelphia)
223 Great North RD, Five Dock NSW 2046
P.O BOX 684, Five Dock NSW 2046
τηλ: 02 97125170
email: kim@passasco.com.au
Daedalos (Warren)
1240 Milliken, NE Warren, OH 44483-4450
τηλ: 2163721262
Doliche (Steubenville)
1805 Oregon AVE. Steubenville, OH 43952-1343
τηλ: 6142824666
Icaros (Pittsburgh)
430 Patterson Rd.Bethel
Therma (Wilmington)
6905 Finian DRive Wilmington, NC 28409
τηλ: 9104525180
Oinoe (Los Angeles)
2041 LE Droit DRive, SOuth Pasadena, CA 91030
τηλ: 6267994735, fax: 6267997260
Panicarian Brotherhood “Ikaros” (Elmhurst – N. York)
87-22 52ND Avenue, Elmhurst N.Y 11373 USA
τηλ: 6142824666
Panicarian Brotherhood “Koursaros 18″ (Elmhurst – N.York)
23-06 31 Str.Astoria, N.Y 11105-2210
τηλ: 7187262234
Panicarian Brotherhood of America “Pandiki” (Elmhurst – N.York)
20-67 72 ND Str. Brooklyn, N.Y 11204
τηλ: 7182566239
Panikarian Brotherhood “Icaros” (Pinehurst – FL)
1476 Pinehurst Road Dunedin, Fl 34698 USA
Panicarian Brotherhood of America “Icaros” (Michigan)
18320 Heatherlea Drive, Livonia, MI 48152 USA
Pan-Icarian Brotherhood of America “Icaros” (N. York)
5Cliff Court Kocky Point N.Y 11778-9456 USA
Pan-Icarian Brotherhood of America
Aristides Foutrides Chapter No.8 (Chicago)
8455 West 79TH Street
Pramne (Youngstown)
707 Roxburg Avenue, Youngstown, OH 44502-2538
τηλ: 3307880256
Pharos (Cleveland)
4693 Landchester Rd. Cleveland, OH 44109
τηλ: 2167412079
Kavo-Papas (Houston)
2409 Evergreen Drive, Pearland, TX 77581
τηλ: 2819925339
Πανικαριακή Αδελφότητα Ν. Υόρκης
179 Sycemore Ave. Central 18 Lip,
Port Jefferson – N. Y 11722-1509 Usa
Panicarian Brotherhood of Canada (Montreal)ς
3417 Ontario, Montreal Quebec H1W 1R1 Canada
Nisos Ikaria (Toronto)
825 Carlaw Ave. Toronto, Ontario M4K-3L1, Canada
τηλ: 4164690468
Ikaros of Montreal
3351 Ontario Street, #4, Montreal, Quebec, H1W-1P8
τηλ: 5145279463
Langada23 “Spirit of Ikaria” (Atlanda)
5610 Windy Ridge Drive, Atlanta, GA 30342
τηλ: 4042527256
Ικάριοι Ν. Ζηλανδίας