Πανικαριακή Αδελφότητα Αθηνών

 

panikariaki-logoΣκοπός της Πανικαριακής Αδελφότητας Αθηνών είναι η φροντίδα για την πνευματική και ηθική εξύψωση των μελών της και της Ικαριακής παροικίας της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων τους, η σύσφιξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους και με τους κατοικούντες στην Ικαρία, η υλική και ηθική συμπαράσταση σε κοινωφελή και πολιτιστικά έργα στην Ικαρία, η συγκρότηση θεατρικών, χορευτικών, μουσικών συγκροτημάτων, η έκδοση βιβλίων και περιοδικών σχετικών με την Ικαρία και τον πολιτισμό της, η συγκρότηση και λειτουργία σκακιστικού ομίλου, η παροχή εκπαίδευσης στα μέλη της Ικαριακής παροικίας της Αθήνας, η συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. , η διατήρηση, διαφύλαξη και προβολή των πολιτιστικών παραδόσεων, των εθίμων και κάθε στοιχείου του λαϊκού πολιτισμού της Ικαρίας και, γενικά, η φροντίδα και προσπάθεια για την προβολή και τη λύση των ζητημάτων που αφορούν την Ικαρία και την Ικαριακή παροικία της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων. Αντικείμενο του σωματείου είναι ακόμη η λήψη αποφάσεων και έκδοση ψηφισμάτων σε θέματα εθνικής ανεξαρτησίας, Δημοκρατίας και Ειρήνης.

Για την επιτυχία των σκοπών της, η Πανικαριακή Αδελφότητα οργανώνει διαλέξεις, εορτές, συνεστιάσεις, χορούς και κάθε είδους πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις, εράνους, εκδόσεις, κάνει παραστάσεις στους αρμόδιους Κρατικούς ή άλλους φορείς και όπου τούτο είναι σκόπιμο ή απαραίτητο, συνεργάζεται με την τοπική Αυτοδιοίκηση της Ικαρίας, τους τοπικούς Συλλόγους της Ικαρίας και των παροικιών και όλους τους Ικαριακούς Συλλόγους, συστήνοντας συντονιστικό όργανο που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο κάθε Συλλόγου ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπό του και θα συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο εντευκτήριο της Αδελφότητας για τα προβλήματα της Ικαρίας και της Αδελφότητας. Ακόμα, συνεργάζεται με τις σχολικές και εκκλησιαστικές επιτροπές του νησιού, τις Αδελφότητες των Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλίας και γενικά με κάθε νομικό ή φυσικό εκπρόσωπο που μπορεί να βοηθήσει στην επιτυχία των στόχων της.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Λευτέρης Κουτούφαρης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Πέτρος Μαυρογιώργης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Λεμονιά Καρούτσου – Γκουαντάνι
Γεν. Γραμματέας: Ξένη Κόχυλα – Γρηγοροπούλου
Ταμίας: Αλέκος Πούλος
Ειδ. Γραμματέας: Πόπη Κόχυλα

Υπεύθυνος Ικαριακών: Φίλιππος Μαυρογιώργης
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Σαράντος Φράγκος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Ελπίδα Λομβαρδά – Μουλά
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Γιώργος Τσακαλίας
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κλεάνθης Τρατράς

Αναπλ. Υπεύθυνος Ικαριακών: Καίτη Φράγκου – Ζηκίδη
Αναπλ. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ευτυχία Λομβαρδά
Αναπλ. Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Ειρηναίος Ρουστάς

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα
τηλ. 210-3825869
fax: 210-3825869
email: panikariaki@ikarianet.gr