Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ)

σιεπ-logoΟ Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και έχει τους παρακάτω σκοπούς ως αποστολή:

  • Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ικάριων Επιστημόνων, μέσα από εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.
  • Την παραπέρα πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Ικαρίας που είναι ο τόπος καταγωγής των μελών του Συλλόγου, με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης.
  • Τη μελέτη και προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, ηθών και παραδόσεων του Ικαριακού Λαού καθώς και την πληροφόρηση του πάνω σε ειδικά θέματα που τον αφορούν με την πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων.
  • Την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε κίνηση που αποβλέπει στη προστασία της υγείας του Ικαριακού λαού και στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων του νησιού
  • Την παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικόυς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς και η με κάθε τρόπο συμβολή του Συλλόγου σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς για την προάσπιση των γενικότερων συμφερόντων της Ικαρίας που τελικά θα οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής του καριώτικου λαού.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μουλά Μαρίνα
Αντιπρόεδρος: Γαγλίας Γιάννης
Γενικός Γραμματέας: Κυρλαγκίτση Ισιδώρα
Ειδικός Γραμματέας: Ανταράκης Γιώργος

Ταμίας: Βρούλος Ιωάννης
Βοηθός Ταμία: Γαγλίας Αποστόλης
Μέλος: Φωτιάδης Μιχάλης
Μέλος: Κοχύλας Ξενοφών
Μέλος: Γιαννίρης Ιωάννης
Αναπληρωματικό Μέλος: Μαυρογιώργη Μαίρη
Αναπληρωματικό Μέλος: Παπαμανώλης Ζαχαρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Ι.ΕΠ.)
Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα
τηλ:
fax: 210-3825864
email: epikarioi@ikarianet.gr