Σύλλογος “Η ‘Ενωση” (Βρακάδων – Κουνιάδου – Προεσπέρας) – Πολιτιστικός Σύλλογος Ικαρίας

Ο σύλλογος “Η ΕΝΩΣΗ” (Βρακάδων – Κουνιάδου – Προεσπέρας) Ικαρίας, από τους παλαιότερους συλλόγους της Ικαρίας, ιδρύθηκε πριν τη δικτατορία, διέκοψε τη λειτουργία του επί Χούντας και επαναδραστηριοποιήθηκε το 1974. Έκτοτε συνεχίζει την δράση του μέχρι σήμερα και μάλιστα με επιτυχία και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη.

Σκοποί του συλλόγου μας είναι:

 • Η προβολή και προώθηση των προβλημάτων των χωριών μας και της περιοχής γενικότερα,
 • Η πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη των μελών μας,
 • Η σύσφιξη των σχέσεων των μελών μας στην Αθήνα,
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων,
 • Η συνεργασία με τους άλλους τοπικούς συλλόγους της Ικαρίας.

Οι πρόεδροι που έχουν θητεύσει στον Σύλλογο από το 1974 μέχρι και σήμερα είναι οι εξής:

 • Νίκος Γ. Κουλουλίας (2 χρόνια)
 • Νικόλαος Σ. Γαγλίας (8 χρόνια)
 • Νικόλαος Μ. Γαγλίας (2 χρόνια)
 • Νικόλαος Χ. Γαγλίας (2 χρόνια)
 • Νίκος Α. Μαλαχίας (4 χρόνια)
 • Όλγα Ν. Γαγλία (4 χρόνια)
 • Στέλιος Τσαντίρης (4 χρόνια)
 • Ανδρέας Ν. Καρούτσος (8 χρόνια)
 • Κυριάκος Γ. Μαλαχίας (4 χρόνια)
 • Ειρήνη Νικ. Γαγλία (2 χρόνια)

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γαγλία Ειρήνη
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Φ.Κανέτης
Γεν. γραμματέας: Προκοπίου Δημήτριος
Ταμίας: Γιώργος Πλάκας
Μέλος: Κων/νος Μαλαχίας
Μέλος: Γιώργος Ε. Κανέτης
Μέλος: Ευάγγελος Η. Γαγλίας
Μέλος: Γεωργία Β. Γαγλία
Μέλος: Ευάγγελος Λ. Παροίκος

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Η ΕΝΩΣΗ” (Βρακάδων – Κουνιάδου – Προεσπέρας)

Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα

έδρα: Ράχες Ικαρίας

τηλ. 210-3825869
fax: 210-3825869
email: enosi@ikarianet.gr