Η Ικαρία ως ένα από τα κύρια κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Η ενίσχυση της θεωρίας

Η ένταση της εξάπλωσης του Μυκηναϊκού πολιτισμού, βρίσκει την Ικαρία με μικρή επιρροή από τον ήδη υπάρχοντα κυκλαδικό, πράγμα ιδιαίτερα παράξενο, δεδομένου ότι η Κέρος – το εργαστήρι κατά πολλούς των κυκλαδικών ειδωλίων – βρίσκεται πλησιέστατα της Ικαρίας, ονομάζεται δε «κακόν σάρωθρον του Αιγαίου» γιατί όπως λέγεται ό,τι καταστρέφει το Ικάριο ξεβράζεται στην Κέρο.

Αντίθετα, κατάλοιπα μυκηναϊκά, όστρακα αγγείων από καύσεις νεκρών, τοιχεία κ.α. βρίσκονται σχεδόν παντού κυρίως στα βορειοδυτικά. Πέραν των ευρημάτων, οι μύθοι αλλά και οι αναφορές στον Όμηρο καταδεικνύουν την άμεση σχέση της νήσου με τους μυκηναίους. Θεωρητικά, ένα νησί τόσο κοντά στις ανατολικές ακτές και η ναυτική εμπειρία του λαού του, είναι βέβαιο πως εξυπηρετούσαν τα σχέδια των μυκηναίων αρχόντων για την εξάπλωση τους σε αυτές, αλλά και θα κάλυπτε ως γέφυρα, τις ανάγκες για την εξεύρεση πρώτων υλών που αφορούσαν την αρωματοποιία –ιδιαίτερα εξελιγμένη απο τους μυκηναίους τεχνίτες- μέσω του διακομετακομμιστικού εμπορίου.

Αλλο ένα στοιχείο που συμβάλει τα μέγιστα στην άποψη αυτή, είναι η λατρεία της Αρτέμιδας, όχι τόσο με τις ιδιότητες της αυλίδειας όσο με αυτές της βραβρωνείας. Η λατρεία της θεότητας αυτής έχει ιδιαίτερη απήχηση εκεί που βρίσκονται και τα περισσότερα μυκηναϊκά κατάλοιπα, δηλαδή βορειοδυτικά, ενώ και το ιερό της –ένα από τα σημαντικότερα- το ταυροπόλιο, βρίσκεται και αυτό εκεί.

Εκτεταμένες έρευνες δεν έχουν γίνει. Τα ελάχιστα όμως ευρήματα συνηγορούν υπερ της άποψης, πως η Ικαρία αποτελούσε ένα σπουδαίο μυκηναϊκό κέντρο. Δύο άλλωστε από τους σημαντικότερους μύθους της αρχαιότητας ορίζονται χρονικά στη περίοδο ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού.

Αφενός ο μύθος του Ικάρου, αφετέρου ο μύθος της εκμάθησης της καλλιέργειας της αμπέλου, της παρασκευής οίνου και προφανώς της λατρείας του Διονύσου στην Αττική, από τον Ικάριο, κατά πολλούς ιερέα του Διονύσου από την Ικαρία, θέμα προσφιλές και στην εικονογραφία του αρχαίου κόσμου όπως δείχνει και το μωσαϊκό της Πάφου.
Μελλοντικές έρευνες και τα ευρήματα τους ελπίζουμε να συμπεράνουν και πρακτικά υπέρ της θεωρίας.

Αναστασία Δεμερτζή,

Αντιπρόεδρος Πανικάριου Συλλόγου «Αρτεμις Ταυροπόλος»

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit