Ενάλιες Αρχαιότητες στους Φούρνους

Download (DOC, 78KB)

Στιγμιότυπο 2017-01-20, 6.22.23 μ.μ. Στιγμιότυπο 2017-01-20, 6.22.53 μ.μ. Στιγμιότυπο 2017-01-20, 6.23.13 μ.μ.

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Ο Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και ένας από τους στόχους του είναι η παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικούς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς... Περισσότερα για το σύλλογο →