Ενημέρωση του Συλλόγου Ικάριων Επιστημόνων Σ.Ι.ΕΠ.) σχετικά με τη δράση «Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων με θέμα την Ικαρία»

Ενημέρωση του Συλλόγου Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ.)

σχετικά με τη δράση «Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων με θέμα την Ικαρία»

Ο Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (ΣΙΕΠ) ενημερώνει ότι το πρώτο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σενάριο, με τίτλο «Αλέξανδρος Θέωνος, ένας μαθητής γυμνασίου στην πόλη της Οινόης της αρχαίας Ικαρίας, μας αφηγείται την ιστορία του», είναι έτοιμο και ελεύθερα διαθέσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ικαρίας. Το σενάριο που υλοποίησε η φιλόλογος Άννα Καλαλή, απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα 12-15 ετών και σχετίζεται άμεσα με συγκεκριμένες πτυχές του μαθήματος της Ιστορίας της Α’ Τάξης του Γυμνασίου. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να απευθύνεται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Το σενάριο θα το βρείτε στο εξής σύνδεσμο: http://ikarianet.gr/1949/%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%AD%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82/

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του εν λόγω σεναρίου θα θέλαμε να επαναλάβουμε το κάλεσμα για συν-δημιουργία, με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που εργάζονται στην Ικαρία, εκπαιδευτικών σεναρίων που εμπλουτίζουν, αλλά κυρίως «τοπικοποιούν», τμήματα του αναλυτικού σχολικού προγράμματος. Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η απόκτηση γνώσης σε θέματα της τοπικής ιστορίας, αρχαιολογίας, γεωγραφίας, γεωλογίας και περιβάλλοντος από τους μαθητές, αλλά και η χρήση καινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία της Ικαρίας. Η προτεινόμενη διαδικασία συν-δημιουργίας αυτών των σεναρίων μπορεί να βασιστεί στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Αίσωπος».

Τοπικοποίηση της γνώσης

Η τοπικοποίηση της γνώσης συνδέεται με τη βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση. Είναι μια προσέγγιση που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδέσουν τη νέα γνώση με τις προηγούμενες εμπειρίες τους και παράλληλα να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινότητας. Μέσω της τοπικής οπτικής μπορούν να κατανοήσουν τον κόσμο που ζουν, να ενδιαφερθούν για τη δική τους κοινότητα και να αποκτήσουν διάθεση να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτή. Οι μέθοδοι που συνήθως εφαρμόζονται για αυτό το σκοπό βασίζονται στην άμεση εμπειρία και προϋποθέτουν τον ενεργό ρόλο των μαθητών στη διαδικασία. Οι ίδιοι αναπτύσσουν στενότερους δεσμούς με την κοινότητά τους, η εκτίμηση τους για το φυσικό κόσμο και την ιστορία του τόπου ενισχύεται και, τέλος, τους παρέχονται ευκαιρίες να δράσουν ως ενεργοί πολίτες.

Η Πλατφόρμα «Αίσωπος»

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/) αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (http://iep.edu.gr/index.php/el/) και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο ανάπτυξης, σχεδίασης, συγγραφής, αξιολόγησης και παρουσίασης ψηφιακών διαδραστικών διδακτικών σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα «Αίσωπος» υποστηρίζει τη σχεδίαση ή/και αξιοποίηση υπάρχοντος ψηφιακού υλικού με χρήση μεγάλου πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web. Το ψηφιακό υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη δομή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, καθώς ο δημιουργός δύναται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, ανάλογα με την φαντασία του, προβαίνοντας σε αντιστοιχίσεις με διδακτικούς στόχους, θεματικές ταξινομίες, φάσεις υλοποίησης κτλ.

Εκπαιδευτικά σενάρια

Τα σενάρια αυτά μπορούν να βασίζονται σε σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους ή/και προσεγγίσεις, στην παρουσίαση της γνώσης με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης, στην παροχή εναλλακτικών επιλογών συμμετοχής και παροχής επιπλέον κινήτρων στους μαθητές. Παράλληλα, συνδυάζουν τη γνώση με τη χαρά και τη δημιουργική ψυχαγωγία, συμβάλλουν στην επικοινωνία μέσω της χρήσης ψηφιακών πηγών και κοινοτήτων, αναπτύσσουν τις δεξιότητες και την προσωπικότητα των μαθητών/τριών και ενισχύουν τη συνεργατικότητα. Εδώ θα βρείτε έναν οδηγό σχεδίασης και δημιουργίας σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο:

http://aesop.iep.edu.gr/node/17125.

Σημαντικές ημερομηνίες

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30η Απριλίου 2017.

Θεματικές ενότητες

Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες είναι:

  • νεώτερη ιστορία (με έμφαση στο 1912)

  • τοπική οικονομία και προϊόντα

  • περιβαλλοντική εκπαίδευση

  • γεωλογία

  • γεωγραφία

  • τέχνη και πολιτισμός

  • μετανάστευση

Ο Σ.Ι.ΕΠ. είναι βέβαια πάντα «ανοιχτός» και σε άλλες προτάσεις και θεματικές ενότητες, καθώς και στη χρήση άλλων ψηφιακών εργαλείων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ)

Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα

Email: epikarioi@ikarianet.gr

Στο Facebook: Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων – Σ.Ι.ΕΠ

Download (DOCX, 21KB)

grafida senario photo

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) σιεπ-logoΟ Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και έχει τους παρακάτω σκοπούς ως αποστολή: Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ικάριων Επιστημόνων, μέσα από εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Την παραπέρα πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Ικαρίας που είναι ο τόπος καταγωγής των μελών του Συλλόγου, με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης. Τη μελέτη και προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, ηθών και παραδόσεων του Ικαριακού Λαού καθώς και την πληροφόρηση του πάνω σε ειδικά θέματα που τον αφορούν με την πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων. Την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε κίνηση που αποβλέπει στη προστασία της υγείας του Ικαριακού λαού και στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων του νησιού Την παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικόυς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς και η με κάθε τρόπο συμβολή του Συλλόγου σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς για την προάσπιση των γενικότερων συμφερόντων της Ικαρίας που τελικά θα οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής του καριώτικου λαού. Πρόεδρος: Γιαννίρης Γιάννης Αντιπρόεδρος: Γαγλίας Γιάννης Γενικός Γραμματέας: Καλογρίδη Σοφία Ειδικός Γραμματέας: Μανώλη Ελένη Ταμίας: Βρούλος Γιάννης Βοηθός Ταμία: Αθανασίου Πέτρος Έφορος: Μαυρογιώργη Μαίρη Έφορος: Παπασημάκη Κατερίνα Έφορος: Χερουβής Στέφανος. Στοιχεία Επικοινωνίας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Ι.ΕΠ.) Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα τηλ: fax: 210-3825864 email: epikarioi@ikarianet.gr