Δασικοί Χάρτες και Εθνικό Κτηματολόγιο Ικαρίας

 

 

Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων                                                                                      Αθήνα 5 Οκτ 2018

Κάνιγγος 23
10677,  Αθήνα
FAX: 2103825864

email: epikarioi@ikarianet.gr

skalogridi@gmail.com

Πληροφορίες: Γιάννης Γιαννίρης  6974990424

Ελένη Μανώλη   6972846661

Σοφία Καλογρίδη  6976439545

 

Προς:

-τον Δήμο Ικαρίας

-τον Δήμαρχο κ. Στέλιο Σταμούλο

Κοινοποίηση:

-Κ. Σταυρινάδη Χριστόδουλο  (Πανικαριακή ενότητα αλλαγής)

-Κ. Σταμούλη Κων/νο (Ικα.Ρι.Α)

-Κ. Γαγλία Ηλία (Α.Σ.Π.Ι)

 

 

Θέμα: Δασικοί Χάρτες και Εθνικό Κτηματολόγιο Ικαρίας

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με δύο μεγάλα έργα, που εκπονούνται αυτήν την εποχή και αφορούν το νησί μας. Το πρώτο είναι το έργο εκπόνησης του δασικού χάρτη της Ικαρίας και το δεύτερο το έργο σύνταξης του Εθνικού κτηματολογίου για το νησί.

Όσον αφορά στο πρώτο: Αυτήν την εποχή εκπονείται ο δασικός χάρτης της Ικαρίας, σύμφωνα με τον οποίο θα αποδοθούν σε όλη την έκταση του νησιού χαρακτηρισμοί, που αφορούν τη μορφή της χρήσης γης. Οι χαρακτηρισμοί περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες εκτάσεων: Δασικές(Δ), Χορτολιβαδικές(Χ) και Άλλης μορφής(Α) και θα αποδοθούν σύμφωνα με τη μορφή κάλυψης, που είχε η γη στους ορθοφωτοχάρτες του 1945, αλλά και στους πρόσφατους. Η ανάρτηση αυτών των χαρτών αναμένεται σε ενάμιση χρόνο από σήμερα. Στη συνέχεια ο κάθε πολίτης θα έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για το ποια μορφή έχει αποδοθεί στην ιδιοκτησία του και να ασκήσει αντίρρηση στην αρμόδια επιτροπή αν δεν συμφωνεί μ΄ αυτήν.

Όσον αφορά στο Εθνικό κτηματολόγιο, όπως έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία που εκπονεί το έργο, μέχρι το τέλος του 2018 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων του Εθνικού κτηματολογίου και θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία με τα αντίστοιχα έγγραφα ιδιοκτησίας και να δηλώνει την ιδιοκτησία του.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει και ο Δήμος Ικαρίας να δηλώσει τις διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις[1] που έχει, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 1927 και 1928 του Υπουργείου Γεωργίας για τις κοινότητες Ραχών, Καρκιναγρίου, Φραντάτου, Καραβοστάμου, Περδικίου και Χρυσοστόμου, καθώς και την κοινοτική έκταση της πρώην κοινότητας του Αγίου Κηρύκου.

Χρειάζεται προσοχή, επειδή για να δηλωθούν οι εκτάσεις αυτές στους κτηματολογικούς χάρτες, θα πρέπει πρώτα αυτές να έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί από τον Δήμο,  ο οποίος έχει και την ευθύνη της δήλωσης της περιουσίας του. Για το λόγο αυτό,  θα πρέπει ο Δήμος έγκαιρα να εντοπίσει και να αποδόσει χαρτογραφικά αυτές τις εκτάσεις, έτσι ώστε να δηλωθούν στο Εθνικό κτηματολόγιο. Οι εκτάσεις που δεν θα δηλωθούν ως ιδιοκτησία κανενός περνάνε στο Δημόσιο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, υποστήριξη ή βοήθεια χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας.

-Ο Πρόεδρος                                                                      – Η Γενική Γραμματέας

Ιωάννης Γιαννίρης                                                               Σοφία Καλογρίδη

                                                                                   

 

[1] Οι διακατεχόμενες εκτάσεις είναι αυτές, που στην Ικαρία ονομάζουμε  «κοινοτικές».

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) σιεπ-logoΟ Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και έχει τους παρακάτω σκοπούς ως αποστολή: Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ικάριων Επιστημόνων, μέσα από εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Την παραπέρα πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Ικαρίας που είναι ο τόπος καταγωγής των μελών του Συλλόγου, με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης. Τη μελέτη και προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, ηθών και παραδόσεων του Ικαριακού Λαού καθώς και την πληροφόρηση του πάνω σε ειδικά θέματα που τον αφορούν με την πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων. Την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε κίνηση που αποβλέπει στη προστασία της υγείας του Ικαριακού λαού και στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων του νησιού Την παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικόυς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς και η με κάθε τρόπο συμβολή του Συλλόγου σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς για την προάσπιση των γενικότερων συμφερόντων της Ικαρίας που τελικά θα οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής του καριώτικου λαού. Πρόεδρος: Γιαννίρης Γιάννης Αντιπρόεδρος: Γαγλίας Γιάννης Γενικός Γραμματέας: Καλογρίδη Σοφία Ειδικός Γραμματέας: Μανώλη Ελένη Ταμίας: Βρούλος Γιάννης Βοηθός Ταμία: Αθανασίου Πέτρος Έφορος: Μαυρογιώργη Μαίρη Έφορος: Παπασημάκη Κατερίνα Έφορος: Χερουβής Στέφανος. Στοιχεία Επικοινωνίας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Ι.ΕΠ.) Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα τηλ: fax: 210-3825864 email: epikarioi@ikarianet.gr