Αξιολόγηση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμων Ικαρίας από το Σύλλογο Ικάριων Επιστημόνων

Ο Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων, αντιλαμβανόμενος την σπουδαιότητα της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμων Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών» (ΣΧΟΟΑΠ) για την μελλοντική ανάπτυξη του Νησιού μας, συνέστησε από τον Δεκέμβρη του 2008 Ομάδα Εργασίας για την Αξιολόγηση της μελέτης.

Η Ομάδα Αξιολόγησης του ΣΙΕΠ συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για τη Μελέτη στους 3 Δήμους της Ικαρίας, πραγματοποίησε 9 συναντήσεις εργασίας (μέσης διάρκειας περίπου 4 ωρών), καθώς και μία συνάντηση (επίσης 4ωρης διάρκειας) με την Ομάδα Μελέτης σε ενδιάμεσο στάδιο εκπόνησης της αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε το βασικό κορμό των προτάσεών της. Μέλη της ομάδας αξιολόγησης είναι διακεκριμένοι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.

Ο στόχος της προσπάθειας μας αυτής είναι η συμβολή του συλλόγου μας στον Δημόσιο διάλογο-διαβούλευση τον οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό για την αξιόπιστη εκπόνηση μιας τόσο σημαντικής μελέτης η οποία θα υποθηκεύσει το μέλλον του νησιού μας για αρκετά χρόνια. Η αξιολόγηση έχει στόχο να θέσει κατευθηντήριες γραμμές και να διατυπώσει τεκμηριωμένες προτάσεις.

Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Αξιολόγησης της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμων Ικαρίας.

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) σιεπ-logoΟ Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και έχει τους παρακάτω σκοπούς ως αποστολή: Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ικάριων Επιστημόνων, μέσα από εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Την παραπέρα πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Ικαρίας που είναι ο τόπος καταγωγής των μελών του Συλλόγου, με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης. Τη μελέτη και προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, ηθών και παραδόσεων του Ικαριακού Λαού καθώς και την πληροφόρηση του πάνω σε ειδικά θέματα που τον αφορούν με την πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων. Την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε κίνηση που αποβλέπει στη προστασία της υγείας του Ικαριακού λαού και στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων του νησιού Την παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικόυς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς και η με κάθε τρόπο συμβολή του Συλλόγου σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς για την προάσπιση των γενικότερων συμφερόντων της Ικαρίας που τελικά θα οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής του καριώτικου λαού. Πρόεδρος: Γιαννίρης Γιάννης Αντιπρόεδρος: Γαγλίας Γιάννης Γενικός Γραμματέας: Καλογρίδη Σοφία Ειδικός Γραμματέας: Μανώλη Ελένη Ταμίας: Βρούλος Γιάννης Βοηθός Ταμία: Αθανασίου Πέτρος Έφορος: Μαυρογιώργη Μαίρη Έφορος: Παπασημάκη Κατερίνα Έφορος: Χερουβής Στέφανος. Στοιχεία Επικοινωνίας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Ι.ΕΠ.) Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα τηλ: fax: 210-3825864 email: epikarioi@ikarianet.gr