Εισήγηση, από Ομάδα Εργασίας του Σ.Ι.ΕΠ, για την προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης ΧΥΤΑ στην Επαρχία Ικαρίας του Νομού Σάμου, Σεπτέμβριος 2003

Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες είναι χωρίς αμφιβολία η διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου των απορριμμάτων, αστικών και βιομηχανικών, τα οποία πρέπει να διατεθούν με τρόπο που να μην επιβαρύνει υπέρμετρα το φυσικό περιβάλλον. Η υγειονομική ταφή
αποτελεί, για τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, μία από τις περισσότερο ενδεδειγμένες μεθόδους διάθεσης των απορριμμάτων.

Σήμερα όμως στην Ελλάδα λειτουργούν δυστυχώς, εκατοντάδες χώροι
απόρριψης απορριμμάτων ανεξέλεγκτα, χωρίς προδιαγραφές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και οι οποίοι αποτελούν μόνιμες εστίες ρύπανσης, τόσο επιφανειακά όσο και υπόγεια. Έτσι, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα μας.

(……)

Γενικά, μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων θα
πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • νομοθετικό πλαίσιο,
  • προγραμματισμό έργων και ενεργειών,
  • συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πολιτεία, Ο.Τ.Α.,
  • Επιστημονικοί φορείς, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, κλπ),
  • δυνατότητα εφαρμογής της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας,
  • αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού,
  • συστηματική, επιστημονικά τεκμηριωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση του πολίτη.

Ο Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων, μετά από πρόσκληση της Νομαρχίας Σάμου, δημιούργησε το 2003 Ομάδα Εργασίας, η οποία μελέτησε και παρουσίασε προτάσεις σχετικά με κατάλληλες περιοχές δημιουργίας οργανωμένου ΧΥΤΑ στο νησί μας.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρη την Εισήγηση της Ομάδας Εργασίας, όπως υποβλήθηκε στους αρμόδιους Φορείς το Σεπτέμβριο του 2003.

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) σιεπ-logoΟ Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και έχει τους παρακάτω σκοπούς ως αποστολή: Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ικάριων Επιστημόνων, μέσα από εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Την παραπέρα πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Ικαρίας που είναι ο τόπος καταγωγής των μελών του Συλλόγου, με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης. Τη μελέτη και προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, ηθών και παραδόσεων του Ικαριακού Λαού καθώς και την πληροφόρηση του πάνω σε ειδικά θέματα που τον αφορούν με την πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων. Την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε κίνηση που αποβλέπει στη προστασία της υγείας του Ικαριακού λαού και στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων του νησιού Την παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικόυς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς και η με κάθε τρόπο συμβολή του Συλλόγου σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς για την προάσπιση των γενικότερων συμφερόντων της Ικαρίας που τελικά θα οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής του καριώτικου λαού. Πρόεδρος: Γιαννίρης Γιάννης Αντιπρόεδρος: Γαγλίας Γιάννης Γενικός Γραμματέας: Καλογρίδη Σοφία Ειδικός Γραμματέας: Μανώλη Ελένη Ταμίας: Βρούλος Γιάννης Βοηθός Ταμία: Αθανασίου Πέτρος Έφορος: Μαυρογιώργη Μαίρη Έφορος: Παπασημάκη Κατερίνα Έφορος: Χερουβής Στέφανος. Στοιχεία Επικοινωνίας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Ι.ΕΠ.) Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα τηλ: fax: 210-3825864 email: epikarioi@ikarianet.gr