Σύντομη αναφορά για την καταγραφή και απογραφή των υγροτόπων των δήμων Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών Ικαρίας

wwf-researchΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση του WWF για την καταγραφή και απογραφή των υγροτόπων των δήμων Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών Ικαρίας:

“Εντοπίστηκαν 11 υγρότοποι εκ των οποίων οι 3 είναι τεχνητοί. Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε 7 από αυτούς ενώ για τους υπόλοιπους 4 συγκεντρώθηκαν επαρκή στοιχεία. Όλοι οι υγρότοποι έχουν αποτυπωθεί σημειακά σε χάρτη πλην του Ποταμού Χειλοποτάμι (ΙΚΑ10) για τον οποίο δεν γνωρίζουμε την ακριβή θέση. Το νησί δέχεται αρκετές βροχοπτώσεις και έχει παντού ρέοντα ύδατα, ενώ στο σημείο αυτό η βόρεια πλευρά της Ικαρίας μοιάζει με τη βόρεια της Σαμοθράκης. Γενικώς οι φυσικοί υγρότοποι είναι κυρίως ρύακες μόνιμης ροής που πηγάζουν από το βουνό (1.040 m) και καταλήγουν στη βόρεια μεριά του νησιού σχηματίζοντας συνήθως πολύ μικρές εκβολές (6-15 στρ.) υποκείμενες στη δράση των κυμάτων. Η συνολική έκταση των υγροτόπων δεν ξεπερνά τα 140-180 στρ., δηλαδή αποτελεί ποσοστό 0,05-0,06% του νησιού (255,3 km2). Ο βαθμός φυσικότητας των τεσσάρων μεγαλύτερων φυσικών υγροτόπων της Ικαρίας είναι αρκετά χαμηλός (5,5 ± 1,3) και αντικατοπτρίζει κυρίως το γεγονός ότι σε όλους κοντά ή μέσα στην υγροτοπική έκταση υπάρχει δόμηση από διάσπαρτες κατοικίες.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που εντοπίστηκε είναι η παρουσία χελιών (Anguilla anguilla) σε όλους σχεδόν τους ρύακες της βόρειας πλευράς του νησιού, γεγονός που δεν έχουμε παρατηρήσει σε άλλα νησιά. Αν η πληροφορία είναι ακριβής, μπορεί να οφείλεται σε κάποιες ειδικές συνθήκες που συνοδεύουν τη μόνιμη παροχή, την κλίση και το υπόστρωμα των ρυάκων της ή να είναι τεχνητό προϊόν του γεγονότος ότι απλώς στην Ικαρία το γνωρίζουμε ενώ δεν υπάρχει η αντίστοιχη γνώση για τα άλλα νησιά.

Δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ρύπανση των υδροφορέων, αλλά αν δεν ληφθεί κάποια μέριμνα, η διαρκής επέκταση της δόμησης θα υποβαθμίζει συνεχώς τους υγρότοπους και τα παράκτια τοπία…”

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της έκθεσης.

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) σιεπ-logoΟ Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και έχει τους παρακάτω σκοπούς ως αποστολή: Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ικάριων Επιστημόνων, μέσα από εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Την παραπέρα πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Ικαρίας που είναι ο τόπος καταγωγής των μελών του Συλλόγου, με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης. Τη μελέτη και προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, ηθών και παραδόσεων του Ικαριακού Λαού καθώς και την πληροφόρηση του πάνω σε ειδικά θέματα που τον αφορούν με την πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων. Την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε κίνηση που αποβλέπει στη προστασία της υγείας του Ικαριακού λαού και στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων του νησιού Την παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικόυς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς και η με κάθε τρόπο συμβολή του Συλλόγου σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς για την προάσπιση των γενικότερων συμφερόντων της Ικαρίας που τελικά θα οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής του καριώτικου λαού. Πρόεδρος: Γιαννίρης Γιάννης Αντιπρόεδρος: Γαγλίας Γιάννης Γενικός Γραμματέας: Καλογρίδη Σοφία Ειδικός Γραμματέας: Μανώλη Ελένη Ταμίας: Βρούλος Γιάννης Βοηθός Ταμία: Αθανασίου Πέτρος Έφορος: Μαυρογιώργη Μαίρη Έφορος: Παπασημάκη Κατερίνα Έφορος: Χερουβής Στέφανος. Στοιχεία Επικοινωνίας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Ι.ΕΠ.) Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα τηλ: fax: 210-3825864 email: epikarioi@ikarianet.gr