Συμβουλή πώς να πίνετε τον πράμνιον οίνον

Ένας γέρος γνωστικός
εις τον κόσμο πρακτικός
μίαν μούδωκεν ευχή
σαν πατέρας συμβουλή.

Πώς το πίνουν το κρασί
για να μη την “κάρραν σεί”.

Όσοι μήνες δίχως (ρ)ρο
το κρασί με το νερό
κι όσοι μήνες με το ρ(ρο)
το κρασί χωρίς νερό.

όμως:
Πριν τον περασμένο χρόνο
χρόνους μ’άφηκεν ο γέρος
και να εύρω δεν μπορώ
αν ο μήνας έχει ρ(ρο)
ή να βάλω και νερό.

“απόφαση μπεκρή”
Επειδή προς ευκολίαν
άλλο τί δεν ημπορώ
δίνω συμβουλήν κι εγώ
έχει ρο, δεν έχει ρο
το κρασί χωρίς νερό.

Απαγγέλει: ο Γρηγόρης Στ. Κουτούφαρης (102 χρονών)
Γράφει και δεν χάνεται: ο Λ. Κουτούφαρης (1984)

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Σκοπός της Πανικαριακής Αδελφότητας Αθηνών είναι η φροντίδα για την πνευματική και ηθική εξύψωση των μελών της και της Ικαριακής παροικίας της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων τους, η σύσφιξη των σχέσεων των μελών μεταξύ τους και με τους κατοικούντες στην Ικαρία, η υλική και ηθική συμπαράσταση σε κοινωφελή και πολιτιστικά έργα στην Ικαρία, η συγκρότηση θεατρικών, χορευτικών, μουσικών συγκροτημάτων, η έκδοση βιβλίων και περιοδικών σχετικών με την Ικαρία και τον πολιτισμό της... Περισσότερα για το σύλλογο →