Ετικέτες: συμμετοχικές διαδικασίες

dasosRanti

Ρόλος συμμετοχής τοπικού πληθυσμού στη διαχείριση μη προστατευόμενων φυσικών περιοχών – Δάσος του Ράντη

Εισαγωγή Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην διαχείριση ενός φυσικού πόρου προβάλλεται ως αναγκαιότητα που καταδεικνύεται τόσο από τις ποικίλες αναφορές της στην βιβλιογραφία, όσο και μέσω…