ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΚΑΡΙΑΣ-ΦΟΥΡΝΩΝ στους Φούρνους Κορσεών

Την Κυριακή 22/03/2015, ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Φούρνων Κορσεών, θα πραγματοποιήθεί Ημερίδα Ενημέρωσης στα πλαίσια του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΚΑΡΙΑΣ-ΦΟΥΡΝΩΝ».

provoli-korseoi

Τουριστική προβολή Ικαρίας Φούρνων

Πρόγραμμα ημερίδας:

  • 19:00 Προσέλευση
  • 19:10 Χαιρετισμός – Καλωσόρισμα (κ. Ιωάννης Μαρούσης – Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών)
  • 19:30 Παρουσίαση του έργου (κ. Γιάννης Μήτσαινας – Συντονιστής έργου)
  • 20:15 Συζήτηση – Συμπεράσματα
imerida-korseoi

Πρόγραμμα ημερίδας

Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007–2013», είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και έχει αναθέτουσα αρχή το Δήμο Σάμου, αφορά δε στην υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής του νησιού όπως η δημιουργία προωθητικών υλικών, η διαφήμιση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, η συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η διοργάνωση ταξιδιών γνωριμίας Δημοσιογράφων και tour operators, καθώς και η διοργάνωση προωθητικών εκδηλώσεων σε Σάμο και Φούρνους.

Η υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής, έχει ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ, ως Τουριστικού Προορισμού τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε όλο αυτό το εγχείρημα καθοριστικό ρόλο έχουν και οι φορείς του νησιού, τοπικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, πολιτιστικοί σύλλογοι καθώς και το ευρύ κοινό.

Η ημερίδα ενημέρωσης πραγματοποιείται με σκοπό αφενός για να παρουσιαστεί το έργο και οι δράσεις του, αφετέρου να ενημερωθούν όλοι οι φορείς και το ευρύ κοινό για τον τρόπο με τον οποίο θα ωφεληθούν από το έργο και για το πως μπορούν να εμπλακούν στα δρώμενα που θα λαμβάνουν χώρα, ώστε η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ να μεγιστοποιηθεί.

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit