ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Νέα Ιστοσελίδα από τον Δήμο Ικαρίας

Ο Δήμος Ικαρίας έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο την νέα του Ιστοσελίδα (αφού δεν κατέστη εφικτή η αναβάθμιση της παλιάς ιστοσελίδας με ευθύνη του προηγούμενου διαχειριστή), στην διεύθυνση ikaria.gov.gr.

Ο Δήμος Ικαρίας αφουγκραζόμενος τις σύγχρονες απαιτήσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, προχώρησε στην ανάρτηση νέας ιστοσελίδας του Δήμου προκειμένου να δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας με τους δημότες και τους επισκέπτες του νησιού.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι μια προσπάθεια, για την ουσιαστική και έγκαιρη ενημέρωσή όσων ενδιαφέρονται να βρουν στοιχεία που αφορούν τον Δήμο Ικαρίας αλλά και το νησί μας γενικότερα.
Ευελπιστούμε τέλος ότι μέσω της διαρκώς ανανεωμένης ιστοσελίδας οι επισκέπτες μας θα έχουν σαφή εικόνα για το πολιτικό, κοινωνικό, και πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής. Αλλά παράλληλα να πετύχουμε την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση  τους, στα πλαίσια μιας συνεχούς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

Download (DOC, 45KB)

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit