ΠΡΟΤΑΣΗ Συνεννόησης και Κοινής Δράσης των Φορέων της Ικαρίας για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων

Ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα των ημερών μας είναι η παραγωγή όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων απορριμμάτων και αποβλήτων κάθε μορφής και η διάθεσή τους στο περιβάλλον. Η διαρκής αύξηση των απορριμμάτων λόγω της αλλαγής των καταναλωτικών πρακτικών και προτύπων μαζί με τη μη ορθολογική διαχείριση και διάθεσή τους, δρουν ως πηγή ρύπανσης και μόλυνσης και υποβαθμίζουν το περιβάλλον καταστρέφοντας άμεσα και έμμεσα μεγάλες εκτάσεις γης και δημιουργώντας μόνιμες βλάβες στο χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον.

Στην Ικαρία η διαχείριση των απορριμμάτων έχει πάψει, εδώ και πολύ καιρό, να αποτελεί θεωρητικό πρόβλημα. Αντίθετα, είναι ένα ζήτημα που έχει πάρει κρίσιμες διαστάσεις με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο εξαιρετικό φυσικό της περιβάλλον, όσο και στην υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Την περίοδο αυτή δρομολογούνται/έχουν δρομολογηθεί σημαντικές αποφάσεις και λύσεις, κυρίως μέσω των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), που προβλέπουν τοπικά έργα υποδομής, τα οποία θα καθορίσουν τον τρόπο της διαχείρισης των απορριμμάτων, με μη αναστρέψιμο τρόπο, για τις επόμενες δεκαετίες.

Στόχος της παρέμβασης αυτής του Συλλόγου Ικαρίων Επιστημόνων (ΣΙΕΠ), σε συνέχεια της ημερίδας που διοργάνωσε στις 26-27 Οκτωβρίου 2013, στην Ικαρία με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Ικαρία: Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση των πολιτών», είναι η διαμόρφωση εποικοδομητικών προτάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με την όσο δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των πολιτών καθώς και των θεσμικών και μη θεσμικών φορέων της κοινωνίας. Η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο καθώς και η προσαρμογή του σχεδιασμού και των πολιτικών στα ιδιαίτερα τοπικά δεδομένα χαρακτηριστικά και ανάγκες, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο ζητούμενο για τους φορείς και την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα σήμερα, στις δυσχερείς συνθήκες που επιβάλει η οικονομική κρίση.

Στο κείμενο που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια σύντομης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί κυρίως σε επίπεδο νησιού και κυρίως σε ότι αφορά τα Αστικά Στερεά Απορρίμματα ή Απόβλητα (δηλαδή τα οικιακά απόβλητα) και άλλα παρόμοια με τα οικιακά, καθώς και των έργων που προβλέπονται για τη διαχείρισή τους στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Στη συνέχεια διατυπώνονται προβληματισμοί και παρουσιάζονται εναλλακτικές προτάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων στην Ικαρία. Για την καλύτερη κατανόηση των όρων του κειμένου, παρουσιάζονται οι ορισμοί τους στο Παράρτημα.

Διαβάστε τη συνέχεια/κατεβάστε σε pdf

Share Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneDigg thisShare on Reddit

Για το σύλλογο

Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) σιεπ-logoΟ Σύλλογος Ικάριων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ) ιδρύθηκε στις 25 Μαίου του 1985 και έχει τους παρακάτω σκοπούς ως αποστολή: Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ικάριων Επιστημόνων, μέσα από εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Την παραπέρα πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της Ικαρίας που είναι ο τόπος καταγωγής των μελών του Συλλόγου, με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης. Τη μελέτη και προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, ηθών και παραδόσεων του Ικαριακού Λαού καθώς και την πληροφόρηση του πάνω σε ειδικά θέματα που τον αφορούν με την πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων. Την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου σε κάθε κίνηση που αποβλέπει στη προστασία της υγείας του Ικαριακού λαού και στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων του νησιού Την παροχή υπεύθυνων συμβουλών επιστημονικοτεχνικού χαρακτήρα (για θέματα που αφορούν την Ικαρία), στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχία Σάμου, αρμόδιους κρατικόυς φορείς, Πανικαριακή αδερφότητα και τοπικούς συλλόγους καθώς και άλλους μαζικούς φορείς και η με κάθε τρόπο συμβολή του Συλλόγου σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς για την προάσπιση των γενικότερων συμφερόντων της Ικαρίας που τελικά θα οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής του καριώτικου λαού. Πρόεδρος: Γιαννίρης Γιάννης Αντιπρόεδρος: Γαγλίας Γιάννης Γενικός Γραμματέας: Καλογρίδη Σοφία Ειδικός Γραμματέας: Μανώλη Ελένη Ταμίας: Βρούλος Γιάννης Βοηθός Ταμία: Αθανασίου Πέτρος Έφορος: Μαυρογιώργη Μαίρη Έφορος: Παπασημάκη Κατερίνα Έφορος: Χερουβής Στέφανος. Στοιχεία Επικοινωνίας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Ι.ΕΠ.) Κάνιγγος 23, 10677 Αθήνα τηλ: fax: 210-3825864 email: epikarioi@ikarianet.gr